Huisreglement Accordeonstage 2017

Accordeonsalon vzw

Opgericht in 2014

Huisreglement Accordeonstage 2017

Door inschrijving voor onze accordeonstage te Groot-Bijgaarden toont uw zoon/dochter zijn/haar interesse om accordeon nog beter te leren spelen. Om al onze leerlingen gedurende deze week een kwaliteitsvolle stage aan te kunnen bieden, hebben we hiervoor een “Huisreglement Accordeonstage 2017” opgesteld. Om misverstanden en problemen te vermijden, verzoeken wij dat alle deelnemers zich dan ook aan de vernoemde regels te houden.

 

Inschrijven betekent dat er akkoord gegaan wordt met dit onderstaand reglement.

 

Hieronder ons huisreglement, samen met de maatregelen die kunnen getroffen worden als iemand zich hier niet zou aan houden.

 

 1. Roken in de gebouwen is ten strengste verboden. Er zal buiten een zone voorzien worden waar, voor wie dit wenst en meerderjarig is, er in alle rust gerookt kan worden.
 2. Het plegen van diefstal of het aanzetten tot, zal onvermijdelijk leiden tot uitsluiting van de accordeonstage.
 3. Pestgedrag wordt niet getolereerd. Als een leerling zich hieraan schuldig maakt, zullen de nodige maatregelen worden getroffen. In het ergste geval kan dit leiden tot de uitsluiting van de pester voor het verdere verloop van de accordeonstage.
 4. Leerlingen dienen zich respectvol op te stellen tegenover leraars en monitoren en volgen de gegeven richtlijnen dan ook op.
 5. Heb respect voor het materiaal van een ander: speelt nooit op iemand zijn instrument zonder hiervoor toestemming te vragen aan de eigenaar.
 6. De lokale infrastructuur zal met respect behandeld worden. Schade, berokkend door een leerling, zal door zijn/haar ouders vergoed worden.
 7. Het is ten strengste verboden zich te begeven buiten de grenzen van het domein. Elk ongeval buiten het domein valt tevens buiten de verantwoordelijkheid van de accordeonstage.
 8. Het gebruik van elektronisch materiaal (Gsm, Ipad, Mp3, ….) is toegestaan op eigen risico. Het gebruik van deze electronica tijdens te lessen is daarentegen verboden.
 9. Het is verboden de kamer van medestagiairs te betreden zonder hiervoor toestemming te vragen aan wie deze kamer bezet.
 10. Het ontbijt is elke dag voorzien om 8u30.
 11. Er worden ontspanningsmomenten voorzien door de monitoren. We raden de leerlingen aan om tussen hun eigen lessen, ofwel andere lessen bij te wonen ofwel te oefenen.
 12. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, dus laat je spullen niet rondslingeren. Er bestaat wel de mogelijkheid om noodzakelijke spullen af te geven aan de organisatie.
 13. Binnen wordt er geen vast schoeisel gedragen, enkel pantoffels. Hoe properder alles gehouden wordt, hoe minder werk er is vrijdag bij de opkuis.
 14. Verstoor niemand zijn nachtrust. Wees dus stil in de gangen. Als je nog wat wil praten of nakaarten, dan doe je dat in de bar in de kelder.
 15. Bij het niet naleven van deze richtlijnen of bij andere gedragsproblemen zullen de ouders onmiddellijk telefonisch gecontacteerd worden.

 

Bij herhaaldelijke inbreuken op bovengenoemde zaken, zijn wij als organisatie genoodzaakt om de ouders van de betrokken deelnemers te verwittigen en te verzoeken om de deelnemer vroegtijdig op te halen. Indien de ouders het niet mogelijk zien om de stagiair op te halen dan zal deze door en begeleider naar huis gebracht worden. Eventuele kosten van deze sanctie dienen door de betrokken deelnemers betaald te worden. Eventuele uitsluiting van toekomstige accordeonstages is mogelijk, maar dit enkel na grondig overleg van de organisatie met de betrokken partijen. Deze sancties zijn bindend.

 

Accordeonsalon vzw